Lebih mudah melemparkan kritik daripada menerimanya.