Tenaga kerja ada sebelum dan tidak terikat pada modal. Modal merupakan hasil dari tenaga kerja, dan tidak akan pernah ada apabila tenaga kerja tidak ada. Buruh lebih penting daripada modal dan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar.