Dalam properti, semua adalah mengenai strategi. Strategi yang logis menolong untuk mengoordinasikan langkah, tindakan, pertahanan, dan serangan Anda.