Manusia yang hidup di dunia tanpa mempunyai harta akan merasakan kesunyian, tetapi jika orang hidup hanya mengejar harta akan mati sia-sia.