Kepemimpinan adalah tugas menjaga kualitas kehidupan sesama lebih lama di atas daripada di bawah.