Orang bodoh yang diam, lebih berwibawa daripada orang pandai yang suka mengeluh.