Kebahagiaan tergantung pada apa yang dapat Anda berikan, bukan pada apa yang Anda peroleh