Lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti.