Ia akan datang, dan pergi. Seorang penguasa, pengemis atau pertapa