Jangan lihat masa lampau denan penyesalan;
Jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan;
Tapi lihatlah sekitar Anda dengan penuh kesadaran.