Mimpikan hal-hal besar, dan ketika Anda bermimpi, maka terjadilah. Visi adalah janji yang akan menjadikan apa Anda pada suatu hari; gambaran ideal adalah ramalan akan bagaimana Anda pada akhirnya.