Manusia yang hidup di dunia tanpa mempunyai harta akan merasakan kesunyian, tetapi jika orang hidup hanya mengejar harta akan mati sia-sia.

Harta benda yang didapat dengan mudah dan cepat, sesungguhnya semua itu tidaklah bersifat abadi, dengan cepat pula harta benda itu lepas dari milik kita.