Mungkin tidak ada yang lebih menggalaukan daripada berusaha setia kepada orang yang tidak setia.