Self Control. Kedewasaan adalah pengendalian diri.

Kedewasaan sejati mempunyai 2 sifat khas: penguasaan diri dan percaya pada diri sendiri. Proses untuk mengembangkan keduanya secara seimbang disebut pematangan.