Masalahnya adalah hampir semua orang mendengarkan pendapat orang lain dan bukannya mencari bimbingan yang baik.