Kita sering menghabiskan hari esok dengan meresahkan hari kemarin.

Ada dua hari dalam seminggu dimana saya tidak perlu cemas, hari kemarin dan hari esok.