Orang lain boleh menghina Anda, menganggap Anda gagal. Tapi Andalah yang menentukan apakah Anda akan gagal seperti yang mereka katakan, atau sebaliknya, Anda akan menjadi pemenang.

Orang lain boleh menghina Anda, menganggap Anda gagal. Tapi Andalah yang menentukan apakah Anda akan gagal seperti yang mereka katakan, atau sebaliknya, Anda akan menjadi pemenang.